News

Лятна промоция за директни рекламодатели

Уважаеми колеги и партньори,

„Нет Инфо“ АД предлага Лятна промоция за директни рекламодатели, които заявят рекламни кампании в периода 03.07.2018 г. – 31.08.2018 г. За всяка заявена в този период и реализирана до 30.09.2018 г. рекламна кампания директните рекламодатели получават 40% бонус импресии. Промоционалните условия са валидни за рекламни формати от типа Standard Display, Rich Media, Video и Special Formats съгласно Рекламната тарифа на „Нет Инфо“ АД, достъпна на http://info.netinfocompany.bg/.

Условия на промоцията:

– Рекламните кампании по настоящата промоция следва да бъдат заявени в периода 03.07.2018 г. – 31.08.2018 г. и реализирани не по-късно от 30.09.2018 г.;

– Промоцията важи при реализиране на рекламни кампании, включващи присъствие със следните формати: Standard Display, Rich Media, Video и Special Formats, като посочените бонус импресии са валидни и се предоставят от „Нет Инфо“ АД само за тези формати;

– Директен рекламодател е рекламодател, които не използва услугите на рекламна агенция;

– Промоцията е валидна както за нови директни рекламодатели, така и за настоящи такива;

– В случай на липса на рекламен инвентар, „Нет Инфо“ АД запазва правото си, съгласувано с рекламодателя, да актуализира медия плана, включително да удължи срока на кампанията;

– Рекламната тарифа на „Нет Инфо“ АД и Общите условия за излъчване на рекламни формати на сайтовете на „Нет Инфо“ АД са приложими за рекламните кампании, реализирани при условията на настоящата промоция.

Търговски отдел,
„Нет Инфо“ АД