News

News

Natalia Takova-Mazgareva about the motivation of being a mum and the platform “Oh, Na Mama”

To her, children are not an excuse – they are an impetus to make things happen, and “there is nothing more important than healthy and calm parents and children, as well as their harmonious relationships. There is nothing more important than family.” Read more “Natalia Takova-Mazgareva about the motivation of being a mum and the platform “Oh, Na Mama””

News

Наталия Такова-Мазгарева за мотивацията от майчинството и платформата “Ох, на мама”

За нея децата не са оправдание, а стимул за случване, казва тя, допълвайки, че “няма нищо по-значимо от здравите и спокойни родители и деца, както и от техните хармонични отношения. Няма нищо по-важно от семейството“. Read more “Наталия Такова-Мазгарева за мотивацията от майчинството и платформата “Ох, на мама””

News

DogsAndCats.bg спечели награда от конкурса “Сайт на годината 2022”

Още в първата година от създаването си DogsAndCats.bg успя да спечели и своята първа по ред престижна награда от конкурса “Сайт на годината 2022”. Read more “DogsAndCats.bg спечели награда от конкурса “Сайт на годината 2022””