News

News

CarMarket.bg става на 2 години, как ще се развива през следващите две?

24 са месеците, които днес навършва автомобилният сайт CarMarket.bg 24 са и кадрите в секунда, затова и погледът на сайта е насочен към видео съдържанието при представянето на новите модели.

Read more “CarMarket.bg става на 2 години, как ще се развива през следващите две?”

News

Biser Toshev: Gong.bg has been striving to help the development of Bulgarian sport for 17 years now

Bisser Toshev is an established sports journalist with nearly 18 years of experience in the media. Since 2019 he has been the editor-in-chief of the leading sports website Gong.bg. He started his professional career in 2006. He was editor and deputy editor-in-chief at the Bulgarian edition of the Spanish football magazine Don Balon. For more than a decade he was also editor at Sportal.bg. During all these years Bisser Toshev established himself as a professional who is extremely dedicated to his work. He has a diverse experience and knowledge, and his name is associated with in-depth analyses on current sports topics.

Read more “Biser Toshev: Gong.bg has been striving to help the development of Bulgarian sport for 17 years now”

News

Бисер Тошев: Вече 17 години Gong.bg се стреми да помага на развитието на българския спорт

Бисер Тошев е утвърден спортен журналист с близо 18-годишен опит в областта на медиите. От 2019 г. e главен редактор на водещия спортен сайт Gong.bg. Той стартира професионалния си път през 2006 година. Бил е редактор и заместник главен редактор в българската редакция на испанското футболно списание Don Balon. Повече от десетилетие е бил редактор и в Sportal.bg. През всичките тези години Бисер Тошев се утвърждава като професионалист, който е изключително отдаден на работата  си. Притежава разнообразен опит и познания, като името му се свързва със задълбочени анализи по актуални спортни теми.

Read more “Бисер Тошев: Вече 17 години Gong.bg се стреми да помага на развитието на българския спорт”

News

Александър Варов ще ръководи новосформиран екип в United Media

Изпълнителният директор на Нет Инфо поема функцията и на ръководител на мултинационалния екип за дигитална реклама и приходи в United Media Read more “Александър Варов ще ръководи новосформиран екип в United Media”