News

News

14 years of Vesti.bg – facts come first

Website celebrates its birthday

March 15th, 2023 Sofia. Vesti.bg, one of the biggest and most popular news websites in Bulgaria, is turning 14. Since its creation, the website, part of the portfolio of media and technology company Net Info, has continuously developed, following the latest innovations in online media, digital news consumption trends and the growing importance of social media in modern life.

Read more “14 years of Vesti.bg – facts come first”

News

14 години Vesti.bg – фактите на първо място

Уебсайтът празнува рожден ден

15 март 2023 г., гр. София. Vesti.bg – един от най-големите и популярни новинарски сайтове в България навършва 14 години. От създаването си досега уебсайтът, част от портфолиото на медийната и технологична компания Нет Инфо, не спира да се развива, следвайки новостите в онлайн изданията, тенденциите в потреблението на дигитални новини и нарастващото значение на социалните медии в съвременния живот. Read more “14 години Vesti.bg – фактите на първо място”

News

Edna.bg turns 11

The website continues to inspire with information about the most interesting things in the women’s world   

March 8th, 2022, Sofia. On the most feminine day of the year, Edna.bg is celebrating its birthday. One of Bulgaria’s favorite websites for women in Bulgaria was launched on March 8th eleven years ago and continues to inform, inspire and entertain its loyal readers, offering the most interesting and useful facts from exciting their life. Read more “Edna.bg turns 11”

News

Edna.bg става на 11 години

Уебсайтът продължава да вдъхновява с информация за най-интересното от света на жените    

8 март 2022 г., гр. София. В най-нежния ден от годината уебсайтът Edna.bg празнува рожден ден. Един от най-обичаните женски сайтове у нас стартира точно на 8 март преди 11 години и до днес не спира да информира, вдъхновява и забавлява своите верни читатели с най-важното и полезно от пъстрия и вълнуващ свят на дамите.

Read more “Edna.bg става на 11 години”

News

Сайтът CarMarket.bg празнува първия си рожден ден

Сайтът CarMarket.bg, отбелязва първия си рожден ден. Платформата, стартирала през 2022 г., предоставя както полезна и актуална информация за автомобилната индустрия, така и ексклузивно видео съдържание, поредица от тест-драйв ревюта и успешни проекти с автомобилни компании. Read more “Сайтът CarMarket.bg празнува първия си рожден ден”