News

News

Полезни съвети за поддръжката на автомобила в нова рубрика на CarMarket.bg

„Питай специалиста“ запознава читателите с професионалисти от различни сфери в индустрията, които дават своето експертно мнение Read more “Полезни съвети за поддръжката на автомобила в нова рубрика на CarMarket.bg”

News

CarMarket.bg стартира проект с убеждението, че електромобилът има бъдеще в България

„Опознай България с електромобил” има за цел да ви заведе до някои от не толкова масовите забележителности в страната ни, като пътуването дотам и обратно дава възможност за един разказ за електрическата мобилност без ограничения Read more “CarMarket.bg стартира проект с убеждението, че електромобилът има бъдеще в България”

News

Dilyana Popova: For 15 years now, Vesti.bg is the place where we find more stories, more analysis, more news

Dilyana Popova started her professional career in journalism 15 years ago, and for 10 years her passion has been criminal journalism. For 2 years, she has been part of Netinfo, a member of the United Group family. For a year, he has been the editor-in-chief of Vesti.bg, a site meeting the highest journalistic standards with responsibility and respect for readers.

Read more “Dilyana Popova: For 15 years now, Vesti.bg is the place where we find more stories, more analysis, more news”

News

Диляна Попова: Вече 15 години Vesti.bg e мястото, където намираме повече истории, повече анализи, повече новини

Диляна Попова стартира професионалния си път в журналистиката преди 15 години, а от 10 години нейна страст е криминалната журналистика. От 2 години тя е част от “Нетинфо”, член на семейството на United Group. От година е главен редактор на Vesti.bg, сайт отговарящ на най-високите журналистически стандарти с отговорност и уважение към читателите.

Read more “Диляна Попова: Вече 15 години Vesti.bg e мястото, където намираме повече истории, повече анализи, повече новини”