News

News

14 years of Vesti.bg – facts come first

Website celebrates its birthday

March 15th, 2023 Sofia. Vesti.bg, one of the biggest and most popular news websites in Bulgaria, is turning 14. Since its creation, the website, part of the portfolio of media and technology company Net Info, has continuously developed, following the latest innovations in online media, digital news consumption trends and the growing importance of social media in modern life.

Read more “14 years of Vesti.bg – facts come first”

News

14 години Vesti.bg – фактите на първо място

Уебсайтът празнува рожден ден

15 март 2023 г., гр. София. Vesti.bg – един от най-големите и популярни новинарски сайтове в България навършва 14 години. От създаването си досега уебсайтът, част от портфолиото на медийната и технологична компания Нет Инфо, не спира да се развива, следвайки новостите в онлайн изданията, тенденциите в потреблението на дигитални новини и нарастващото значение на социалните медии в съвременния живот. Read more “14 години Vesti.bg – фактите на първо място”